مشخصات:

بزرگ:
وزن ناخالص: 6.7 کیلوگرم
وزن خالص: 4.6 کیلوگرم
ابعاد: 76 * 36 * 80 سانتی متر
کوچک:
وزن ناخالص: 3.8 کیلوگرم
وزن خالص: 3 کیلوگرم
ابعاد: 57 * 28 * 66 سانتی متر