مشخصات:

نشیمن: 40 * 50 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر